{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

Exempel

Multiplicera ihop parenteser

Förenkla uttrycket (5+x)(3y)(5+x)(3-y) genom att multiplicera ihop parenteserna.

När man multiplicerar ihop parenteser ska alla termer i den ena parentesen multipliceras med alla termer i den andra. Kom ihåg att ha koll på minustecknen.

(5+x)(3x)(5+x)(3-x)
535x+x3xx5\cdot3-5\cdot x+x\cdot3 -x\cdot x
155x+3xx215-5x+3x -x^2
152xx215-2x-x^2

Man får alltså 152xx2.15-2x-x^2.

Visa mer