{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

Exempel

Multiplicera in i parentes

Förenkla uttrycket 4(37x+y)4(3-7x+y) genom att multiplicera in 4.

När man multiplicerar in fyran ska den multipliceras med alla termer inuti parentesen.

4(37x+y)4(3-7x+y)
Multiplicera in 4 4
4347x+4y4\cdot3-4\cdot7x+4\cdot y
1228x+4y12-28x+4y

När man multiplicerat in 4 får man alltså 1228x+4y12-28x+4y.

Visa mer