{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

Exempel

Anpassa en rät linje med ögonmått

Använd ögonmått för att anpassa en rät linje till datapunkterna i spridningsdiagrammet och ange dess ekvation.

Har man inte möjlighet att använda en räknare för att anpassa en rät linje får man göra så gott man kan med ögonmått. Det enklaste sättet är att använda en linjal och testa sig fram tills man hittar en linje som passar så bra som möjligt med så många punkter som möjligt. I det här fallet kan en sådan linje exempelvis se ut på följande sätt.

Linjen skär yy-axeln vid 1,1, vilket innebär att mm-värdet för den räta linjen är 1.1. Vi ser också att linjen stiger med ett steg i yy-led för varje två steg i xx-led, vilket ger riktningskoefficienten k=ΔyΔx=12=0.5. k = \dfrac{\Delta y}{\Delta x} = \dfrac{1}{2} = 0.5. Den räta linjen vi har anpassat till datapunkterna har alltså ekvationen y=0.5x+1. y = 0.5x + 1. Beroende på hur man har ritat sin linje är det möjligt att man får en lite annorlunda ekvation än denna, men den kan vara precis lika rätt.

Visa mer