{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
close

Skalär

En skalär beskriver en storhet utan riktning. Exempel på sådana är area och temperatur. En skalär har två komponenter: ett mätetal och en enhet. I exemplet anges en längd och eftersom avstånd saknar riktning är det en skalär.

Samband mellan skalär, mätetal och enhet

Inom matematiken är skalärer tal och används i kontrast till vektorer som har en riktning.