Siffersumma

Ett tals siffersumma beräknas genom att sätta plustecken mellan varje siffra i talet. Man betraktar alltså varje siffra som ett ental och adderar dem. Ett exempel är talet 32473247 som har siffersumman 3+2+4+7=173+2+4+7=17.