Sekant

En rät linje som skär en kurva mer än en gång, dvs. två eller fler gånger, kallas för en sekant. Exempelvis är den röda linjen i koordinatsystemet nedan en sekant eftersom den skär den blå kurvan två gånger.

Sekanten behöver dock inte skära kurvan till en funktion. En rät linje som t.ex. skär en geometrisk figur på två ställen är också en sekant. Om den geometriska figuren är en cirkel kallas den del av sekanten som befinner sig inuti cirkeln för korda.