{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

Sannolikhetsfördelning

En sannolikhetsfördelning beskriver hur sannolikheterna är fördelade i ett utfallsrum. Är alla utfall lika sannolika som på en tärning, eller är vissa utfall "favoriserade"? Om alla utfall är lika sannolika kallas det för en likformig sannolikhetsfördelning. Andra varianter är binomialfördelningen, exponentialfördelningen och normalfördelningen.