Sammansatt tal

Sammansatta tal är produkter vars faktorer är mindre heltal. T.ex. är 6 ett sammansatt tal eftersom det kan skrivas 232\cdot 3. Tal som inte är sammansatta kallas primtal.