Regel

Samband mellan radianer och grader

Eftersom både grader och radianer är vanliga vinkelenheter vill man ibland växla mellan dem. Omvandlingsreglerna kan vara lätta att blanda ihop, men genom att komma ihåg ett övergripande samband kan man härleda dem för sig själv.

Regel

180=π180 ^\circ = \pi rad
Regel

Omvandlingsregler

Från sambandet 180=π180^\circ = \pi rad kan man härleda två omvandlingsregler genom att dela båda led med antingen 180180 eller π.\pi.

Regel

1=π1801 ^\circ = \dfrac{\pi}{180} rad

Regel

1 rad=180π1 \text{ rad} = \dfrac{180^\circ}{\pi}

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}