Potens med basen 0

En potens med basen 0, exempelvis 030^3, blir 0. Oavsett hur många gånger man multiplicerar 0 med sig själv blir ju produkten alltid 0, t.ex.03=000=0eller05=00000=0. 0^3=0\cdot0\cdot0=0 \quad \text{eller} \quad 0^5=0 \cdot 0\cdot 0\cdot 0\cdot 0=0. Regeln gäller alltid, förutom när exponenten är 0, eftersom 000^0 är odefinierat.