Multiplikation av kvadratrötter

När man multiplicerar kvadratrötter, t.ex. 2\sqrt{2} och 3\sqrt{3} kan detta skrivas som 23\sqrt{2\cdot 3}. Vi kan visa varför genom att skriva om faktorerna i produkten 23 \sqrt{2}\cdot \sqrt{3} med potenslagarna.

23\sqrt{2}\cdot \sqrt{3}
a=a12\sqrt{a}=a^{\frac{1}{2}}
2123122^{\frac{1}{2}}\cdot 3^{\frac{1}{2}}
(23)12(2\cdot 3)^{\frac{1}{2}}
a12=aa^{\frac{1}{2}}=\sqrt{a}
23\sqrt{2\cdot 3}

Då ser vi att regeln stämmer.