Skriv minustecken framför bråk

Om man delar en negativ täljare med en positiv nämnare kan minustecknet sättas framför bråket. Vi kan visa varför det blir så i bråket -32\frac{\text{-}3}{2} genom att bryta ut -1\text{-}1 i täljaren och 1 i nämnaren.

-32\dfrac{\text{-}3}{2}
Dela upp i faktorer
(-1)312\dfrac{(\text{-}1)\cdot 3}{1\cdot 2}
-1132\dfrac{\text{-}1}{1}\cdot \dfrac{3}{2}

Vi ser att det första bråket har nämnaren 1 och delar man ett tal med 1 blir kvoten alltid täljaren, dvs. -1.\text{-}1.

-1132\dfrac{\text{-}1}{1}\cdot \dfrac{3}{2}
a1=a\dfrac{a}{1}=a
-132\text{-}1\cdot \dfrac{3}{2}
1a=a1\cdot a=a
-32\text{-}\dfrac{3}{2}

Då ser vi att regeln gäller.