{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

Skriv minustecken framför bråk

Om man delar en positiv täljare med en negativ nämnare kan minustecknet sättas framför bråket. Vi kan visa varför det blir så för bråket 3-2\frac{3}{\text{-}2} genom att förlänga det med (-1).(\text{-}1).

3-2\dfrac{3}{\text{-}2}
3(-1)-2(-1)\dfrac{3(\text{-}1)}{\text{-}2(\text{-}1)}
-a(-b)=ab\text{-} a(\text{-} b)=a\cdot b
3(-1)2\dfrac{3(\text{-}1)}{2}
(-1)32\dfrac{(\text{-}1)\cdot 3}{2}

Bryter vi ut 1 i nämnaren kan vi skriva uttrycket som en produkt av två bråk.

(-1)32\dfrac{(\text{-}1)\cdot 3}{2}
Dela upp i faktorer
(-1)312\dfrac{(\text{-}1)\cdot 3}{1\cdot 2}
-1132\dfrac{\text{-}1}{1}\cdot \dfrac{3}{2}
a1=a\dfrac{a}{1}=a
-132\text{-}1\cdot \dfrac{3}{2}
1a=a1\cdot a=a
-32\text{-}\dfrac{3}{2}

Då ser vi att regeln gäller.