Skriv minustecken framför bråk

Om man delar en positiv täljare med en negativ nämnare kan minustecknet sättas framför bråket. Vi kan visa varför det blir så för bråket 3-2\frac{3}{\text{-}2} genom att förlänga det med (-1).(\text{-}1).

3-2\dfrac{3}{\text{-}2}
3(-1)-2(-1)\dfrac{3(\text{-}1)}{\text{-}2(\text{-}1)}
-a(-b)=ab\text{-} a(\text{-} b)=a\cdot b
3(-1)2\dfrac{3(\text{-}1)}{2}
(-1)32\dfrac{(\text{-}1)\cdot 3}{2}

Bryter vi ut 1 i nämnaren kan vi skriva uttrycket som en produkt av två bråk.

(-1)32\dfrac{(\text{-}1)\cdot 3}{2}
Dela upp i faktorer
(-1)312\dfrac{(\text{-}1)\cdot 3}{1\cdot 2}
-1132\dfrac{\text{-}1}{1}\cdot \dfrac{3}{2}
a1=a\dfrac{a}{1}=a
-132\text{-}1\cdot \dfrac{3}{2}
1a=a1\cdot a=a
-32\text{-}\dfrac{3}{2}

Då ser vi att regeln gäller.