Den här sidan innehåller förändringar som inte är märkta för översättning.


Regel

Multiplikation av positivt och negativt tal

När en positiv och en negativ faktor multipliceras blir produkten negativ. För att visa varför, kan man fråga sig vad multiplikation faktiskt betyder. Multiplikation visar upprepad addition. En multiplikation som 3(-2)3(\text{-}2) kan alltså tolkas som (-2)(\text{-}2) adderat med sig själv 3 gånger:(-2)+(-2)+(-2). (\text{-}2)+(\text{-}2)+(\text{-}2). Förenklar man uttrycket kan man visa att regeln gäller.

(-2)+(-2)+(-2)(\text{-}2)+(\text{-}2)+(\text{-}2)
-222\text{-} 2-2-2
-(2+2+2)\text{-}\left(2+2+2\right)
-32\text{-}3\cdot 2

Produkten av ett positivt och negativt tal blir alltså negativt. Eftersom det inte spelar någon vilken ordning faktorerna står får man även en negativ produkt om man multiplicerar ett negativt tal med ett positivt dvs. (-a)b=-ab.(\text{-} a)b=\text{-} ab.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}