Den här sidan innehåller förändringar som inte är märkta för översättning.


Addition av negativt tal

Om ett negativt tal adderas kan man skriva det som en subtraktion. Om man utgår ifrån uttrycket23 2-3 kan man skriva om det så att man får 2+(-3).2+(\text{-}3). Vad händer om man lägger till 0?0? Ingenting, då 00 inte förändrar värdet. Men 00 kan i sin tur skrivas som ett tal minus ett lika stort tal. Genom att använda detta kan man skriva om uttrycket

232-3
a=a+0a=a+0
2+032+0-3
Skriv 0 som (-3)(-3)(\text{-}3)-(\text{-}3)
2+(-3)(-3)32+(\text{-}3)-(\text{-}3)-3
2+(-3)3(-3)2+(\text{-}3)-3-(\text{-}3)

Differensen av två lika stora tal är 00 och detta gäller oavsett tal. I uttrycket 3(-3)-3-(\text{-}3) beräknas differensen mellan två lika stora tal, dvs. -3{\color{#FF0000}{\text{-} 3}} så det måste vara 0: