Addition av negativt tal

Om ett negativt tal adderas kan man skriva det som en subtraktion. Vi utgår ifrån uttrycket23 2-3 och undersöker om vi kan skriva om det så att vi får 2+(-3).2+(\text{-}3). Vad händer om vi lägger till 0? Ingenting, då noll inte förändrar värdet. Men noll kan i sin tur skrivas som ett tal minus ett lika stort tal. Vi använder detta för att skriva om uttrycket

232-3
a=a+0a=a+0
2+032+0-3
Skriv 0 som (-3)(-3)(\text{-}3)-(\text{-}3)
2+(-3)(-3)32+(\text{-}3)-(\text{-}3)-3
2+(-3)3(-3)2+(\text{-}3)-3-(\text{-}3)

Vi har redan nämnt att differensen av två lika stora tal är 0 och detta gäller oavsett tal. I uttrycket 3(-3)-3-(\text{-}3) beräknas differensen mellan två lika stora tal, dvs. -3{\color{#FF0000}{\text{-} 3}} så det måste vara 0:

Då ser vi att regeln gäller.