Multiplikation av potenser

När potenser med samma bas multipliceras kan de skrivas som en potens genom att addera exponenterna. Enligt regeln är 23222^3\cdot 2^2 lika med 23+2=25.2^{3+2}=2^5. Man kan motivera detta genom att skriva ut potenserna som upprepade multiplikationer.

23222^3 \cdot 2^2
Dela upp i faktorer
(222)(22)(2 \cdot 2 \cdot 2) \cdot (2 \cdot 2)
222222 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2
252^5

Regeln gäller för alla reella tal a,a, bb och c.c.