Potens med basen 1

En potens med basen 1 blir alltid 1. Oavsett hur många gånger man multiplicerar 1 med sig själv blir ju produkten alltid 1, t.ex. 13=111=1och15=11111=1. 1^3=1\cdot1\cdot1=1 \quad \text{och} \quad 1^5=1\cdot 1\cdot 1\cdot 1\cdot 1=1. Regeln gäller för alla reella exponenter.