Den här sidan innehåller förändringar som inte är märkta för översättning.


Subtraktion av negativt tal

Om ett negativt tal subtraheras kan man skriva om det som en addition. Titta på uttrycket 2(-3). 2-(\text{-}3). Om man lägger till 00 ändras inte värdet. Men 00 kan skrivas som ett tal minus ett lika stort tal. Detta kan användas för att skriva om uttrycket.

2(-3)2-(\text{-}3)
a=a+0a=a+0
2+0(-3)2+0-(\text{-}3)
Skriv 0 som 333-3
2+33(-3)2+3-3-(\text{-}3)

Differensen av två lika stora tal är 00 och detta gäller oavsett tal. I uttrycket 3(-3)-3-(\text{-}3) beräknas differensen mellan två lika stora tal, dvs. -3{\color{#FF0000}{\text{-}3}} så det måste vara 0: