Den här sidan innehåller förändringar som inte är märkta för översättning.


Division av två negativa tal

När två negativa tal divideras blir kvoten positiv. I både täljaren och nämnaren kan (-1)(\text{-} 1) brytas ut och förkortas bort.

-5-4\dfrac{\text{-}5}{\text{-}4}
Dela upp i faktorer
(-1)5(-1)4\dfrac{(\text{-}1)\cdot 5}{(\text{-}1)\cdot 4}
Förenkla bråk
54\dfrac{5}{4}

Kvoten blir alltså positiv.