Division av två negativa tal

När två negativa tal divideras blir kvoten positiv. I både täljaren och nämnaren kan (-1)(\text{-} 1) brytas ut och förkortas bort.

-5-4\dfrac{\text{-}5}{\text{-}4}
Dela upp i faktorer
(-1)5(-1)4\dfrac{(\text{-}1)\cdot 5}{(\text{-}1)\cdot 4}
Förkorta
54\dfrac{5}{4}

Då ser vi att regeln stämmer.