Tiologaritmer använder basen 10.10. Exempelvis är lg(100)=2\lg(100)=2 eftersom man ska upphöja 1010 med 22 för att få 100.100. Logaritmerar man en tiopotens blir resultatet exponenten i tiopotensen. Detta är den praktiska tolkningen av definitionen av en tiologaritm.

Samband mellan tiologaritmer och tiopotenser