Tiologaritmen av 1

Tiologaritmen av 11 är 00 eftersom lg(1)\lg(1) är det tal man ska höja upp 1010 till för att det ska bli 11. Alla tal (förutom 00) upphöjt till 00 är 11 och därför är 100=1lg(1)=0. 10^0=1 \quad \Leftrightarrow \quad \lg(1)=0.