{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
close

Relativ frekvens

En relativ frekvens beskriver hur många gånger ett visst utfall inträffat, dvs. frekvensen, i förhållande till hur många gånger man utfört försöket.

Om man kastar en tärning 1010 gånger och får en etta tre gånger blir den relativa frekvensen för en etta 310\frac{3}{10}. Man kan uttrycka den relativa frekvensen som ett bråk, ett decimaltal eller i procent.