{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

Realdel

Ett komplext tal kan alltid delas upp i en reell och en imaginär del. Realdelen är det tal som beskriver den reella delen av det komplexa talet, dvs. den del som inte multipliceras med i.i.

Realdel 1.svg