Fördjupning

Radian

Radianer är en enhet för att mäta vinklar, på samma sätt som grader. Ett helt varv, 360360^\circ, är 2π6.282\pi \approx 6.28 radianer. Talet beskriver hur många cirkelradier som behöver läggas längs cirkelns rand för att täcka den cirkelbåge som vinkeln spänner upp.