Ränta och lån

{{ 'ml-heading-theory' | message }}

Att låna pengar är inte gratis. Lånar man 10001000 kr måste man förutom att betala tillbaka de lånade pengarna (amortera) dessutom betala för själva lånet i form av ränta och ibland även avgifter.

Begrepp

Amortering

När man betalar tillbaka ett lån säger man att man amorterar. Oftast görs detta i form av flera mindre avbetalningar. Har man lånat 1200012\,000 kr kan man t.ex. amortera 10001000 kr varje månad. Då kommer lånet minska till 1100011\,000 kr efter en månad, 1000010\,000 kr efter två månader osv. tills hela lånet är avbetalat. Lånebeloppet som eventuell ränta beräknas på sjunker alltså i takt med amorteringarna.
Begrepp

Ränta

Lånar man pengar av en bank vill banken tjäna pengar på detta och tar därför ut en kostnad som är en andel av hur mycket man har lånat. Denna andel kallas ränta, och anger hur många procent av lånebeloppet man måste betala varje år (årsränta). Om räntan är 3%3\, \%10001000 utlånade kronor kostar det 0.031000=30 kr 0.03\cdot 1000=30 \text{ kr}

i slutet av året om man inte betalat tillbaka lånet. När man använder ordet ränta i vardagsspråk menar man oftast räntesatsen, vilket är den procentsats man betalar på ett lån (3 % i exemplet), men ibland kan man också mena räntekostnaden, alltså den faktiska summan i kronor som ska betalas (30 kr i exemplet). Om man istället sätter in pengar på ett sparkonto är det banken som betalar ränta till kontohavaren.
Uppgift Visa lösning Visa lösning
Uppgift Visa lösning Visa lösning
Uppgift Visa lösning Visa lösning
Begrepp

Ränta-på-ränta-effekten

När man sätter in pengar på banken får man ränta som läggs till besparingarna i slutet av året. Om man inte tar ut några av pengarna kommer det då att finnas mer pengar på kontot nästa år, och då kommer räntan beräknas på denna summa. Detta är vad som kallas ränta-på-ränta-effekten. Samma sak händer om man inte betalar räntan på ett lån. Då läggs räntekostnaden till det ursprungliga lånet och nästa år blir räntekostnaden högre eftersom det lånade beloppet är större.
Begrepp

Avgift

Om man tar ett lån eller köper något på avbetalning kan det tillkomma extra avgifter utöver det man ska betala tillbaka. En avgift brukar vara en fast summa som betalas vid ett eller flera tillfällen, till skillnad från räntekostnad som varierar. Några exempel på avgifter är följande.

  • Uppläggningsavgift är en kostnad inför lånet, t.ex. planering av avbetalningsplan och kontroller av låntagaren.
  • Aviavgift är en kostnad för avihanteringen, dvs. för inbetalningskort som skickas ut och tas emot.
  • Påminnelseavgift och förseningsavgift är avgifter som tillkommer om pengarna inte betalas tillbaka i tid.

{{ 'ml-heading-exercises' | message }}