Ränta-på-ränta

När man sätter in pengar på banken får man ränta som läggs till dina besparingar i slutet av året. Om man inte tar ut några av pengarna kommer det då att finnas mer pengar på kontot nästa år, och då kommer räntan beräknas på denna summa. Låter man pengarna ligga kvar upprepas detta varje år och räntan beräknas på en större och större mängd pengar. Detta är vad som kallas ränta-på-ränta. Samma sak händer om man inte betalar räntan på ett lån. Då läggs räntekostnaden till det ursprungliga lånet och nästa år blir räntekostnaden högre eftersom det lånade beloppet är större.