{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
close

Proportionalitetskonstant

En proportionalitet kan vara antingen direkt eller omvänd. I första ekvationen syns direkt proportionalitet och den andra visar omvänd proportionalitet.

y=kx och y=kxy = kx \quad \text{ och } \quad y=\dfrac k x

Oavsett vilken typ av proportionalitet det handlar om så kallas konstanten kk för proportionalitetskonstant. Den beskriver hur snabbt yy-värdet växer eller minskar när xx-värdet förändras.