Den här sidan innehåller förändringar som inte är märkta för översättning.


Bevis för randvinkelsatsen

För en randvinkel och en medelpunktsvinkel som spänner upp samma cirkelbåge ger randvinkelsatsen att sambandet mellan dem är u=2v.u = 2v.

cirkel med randvinkel och medelpunktsvinkel

För att bevisa randvinkelsatsen delar man upp den i tre olika fall som bevisas separat.

Bevis

Fall 1
Visa mer

Bevis

Fall 2
Visa mer

Bevis

Fall 3
Visa mer