Den här sidan innehåller förändringar som inte är märkta för översättning.


Teori

Summan av motstående vinklar i en fyrhörning inskriven i en cirkel är 180180^\circ

Om en fyrhörning är inskriven i en cirkel, dvs. alla hörn ligger på cirkelns rand, är summan av motstående vinklar alltid 180.180^\circ.

Foljeravrandvinkelsatsen misc 3.svg

Bevis

Summan av motstående vinklar i en fyrhörning inskriven i en cirkel är 180180^\circ