{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

Randvinklar på en halvcirkelbåge är räta

En randvinkel till en cirkelbåge som är en halvcirkel är 90.90^\circ.

Foljderavrandvinkelsatsen misc 2.svg

Bevis

Randvinklar på en halvcirkelbåge är alltid räta

Om cirkelbågen är en halvcirkel blir medelpunktsvinkeln rak, dvs. 180.180^\circ. Eftersom en randvinklar på samma cirkelbåge är hälften av medelpunktsvinkeln blir de 1802=90. \dfrac{180^\circ}{2}=90^\circ. De är alltså räta. Q.E.D.

Visa mer