Procent

Procent (%\%) betyder hundradel. 1 procent, eller 1 hundradel, kan även skrivas som bråk och decimaltal.

Procent Bråk Decimaltal
1% 1 \, \% 1100\dfrac{1}{100} 0.01 0.01

Detta innebär t.ex. att både 45100\frac{45}{100} och 0.45 är lika med 45 %. Om man har ett bråk som kan förlängas eller förkortas så att nämnaren blir 100 kan man göra detta först, och därefter läsa av procentsatsen i täljaren, t.ex.34254=12100=12%. \dfrac{3 \cdot {\color{#0000FF}{4}}}{25 \cdot {\color{#0000FF}{4}}}=\dfrac{12}{100}= 12\, \%. En tiondels procent kallas promille eller tusendel. En annan vanlig enhet är ppm som står för miljondel.