Prioriteringsregler

Om en beräkning innehåller flera räknesätt har man kommit överens om prioriteringsregler som styr vad man ska beräkna först. Uttrycket 1+42 1+4\cdot 2 kan t.ex. beräknas till antingen 1010 eller 99, beroende på om man adderar 11 med 44 eller multiplicerar 44 och 22 först. För att lösa detta har man kommit överens om följande prioriteringsregler som kan förkortas PEDMAS.

Prioriteringsregler2937.svg

1+421+4 \cdot 2 är alltså lika med 1+8=9.1+8=9.