Prefix

Med tiopotenser kan man beskriva tals storleksordning, alltså om de är hundratal, tusendelar, osv. Man kan också välja att ersätta tiopotensen med ett prefix, som är en bokstav som symboliserar tiopotensens storleksordning. Några vanliga prefix är deci (d) som anger hundratal (102)(10^2) och kilo (k) som anger tusental (103)(10^3).

Prefixens innebörd
Symbol Namn Betyder Värde Tiopotens
G giga Miljard 1000000000 1\,000\,000\,000 10910^{9}
M mega Miljon 1000000 1\,000\,000 10610^{6}
k kilo Tusen 1000 1000 10310^{3}
h hekto Hundra 100 100 10210^{2}
da deka Tio 10 10 10110^{1}
d deci Tiondel 0.1 0.1 10-110^{\text{-} 1}
c centi Hundradel 0.01 0.01 10-210^{\text{-} 2}
m milli Tusendel 0.001 0.001 10-310^{\text{-} 3}
μ mikro Miljondel 0.000001 0.000\,001 10-610^{\text{-} 6}
n nano Miljarddel 0.000000001 0.000\,000\,001 10-910^{\text{-} 9}

Avståndet 15001500 meter, eller skrivet på grundpotensform 1.51031.5\cdot 10^3 m, kan skrivas med prefixet k som 1.51.5 km.