Prövning av rot

När man har löst t.ex. en ekvation kan man pröva sin rot, alltså sin lösning, för att kontrollera att man gjort rätt. Detta gör man genom att sätta in roten i den ursprungliga ekvationen och beräknar värdet av uttrycket i vänster- och högerledet var för sig. Om leden blir lika stora har man löst ekvationen korrekt och man brukar skriva VL=HL. \text{VL}=\text{HL}. Om leden inte är lika stora har man antingen löst ekvationen fel eller har man fått så kallade falska rötter. Då skriver man VLHL.\text{VL} \neq \text{HL}. Om insättningen görs i ekvationen direkt, bör man sätta ett litet frågetecken ovanför likhetstecknet eftersom man inte vet om likheten gäller eller inte.

x=3x=3

x=4x=4

x=5x=5

x=6x=6