Specialfall av potenser

Ur potenslagarna följer några vanliga fall, som kanske inte är självklara, men som kan vara bra att komma ihåg.

Regel

0a=00^{a}=0

Regel

1a=11^{a}=1

Regel

a0=1a^{0}=1

Regel

a1=aa^{1}=a