Potens

Potenser är ett enklare sätt att skriva upprepad multiplikation av ett tal, t.ex. kan 7777 \cdot 7 \cdot 7 skrivas som 73.7^3. Detta uttryck kallas alltså för en potens där sjuan och trean utgör potensens bas respektive exponent.

Potenser1.svg

737^3 utläses "sju upphöjt till tre" och exponenten 33 anger att basen 77 multipliceras tre gånger. I nedanstående tabell syns ett par till exempel.

121212=123 12\cdot 12\cdot 12=12^3 1212 upphöjt till 33
2222=24 2\cdot 2\cdot 2\cdot 2=2^4 22 upphöjt till 44
66666=65 6\cdot 6\cdot 6 \cdot 6 \cdot 6=6^5 66 upphöjt till 55

När exponenten är 22 utläser man den ibland som "i kvadrat", exempelvis kan 828^2 utläsas "åtta i kvadrat". På motsvarande sätt kan potensen 838^3 utläsas "åtta i kubik".