Parallella linjer

Två linjer är parallella om de har samma lutning och inga gemensamma punkter. Det betyder att de aldrig skär varandra. För linjer skrivna på kk-form innebär det att deras kk-värden, k1k_1 och k2,k_2, är samma.

k1=k2 k_1 = k_2

Parallella linjer i koordinatsystem har inte samma mm-värde eftersom de då blir identiska och får oändligt många skärningspunkter.