Parallell

Linjer, sträckor och strålar sägs vara parallella om de har samma riktning. För parallella linjer innebär detta att de aldrig skär varandra. I figuren nedan är linjen LL, strålen SS och sträckan DD alla parallella med varandra.

Parallell wordlist 1946.svg