{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
close

Origo

Den punkt där axlarna i ett koordinatsystem möts kallas origo. Punktens koordinater är (0,0)(0,0).