Origo

Den punkt där axlarna i ett koordinatsystem möts kallas origo. Punktens koordinater är (0,0)(0,0).