Omkrets av en cirkel

En cirkels omkrets beror på dess radie enligt formeln O=2πrO=2\pi r där rr är cirkelns radie.

Rules cirkelns omkrets1.svg

Förhållandet mellan en cirkels omkrets och diameter är alltid π\pi: Od=π. \dfrac{O}{d}=\pi. Vi använder det faktum, samt att diametern är dubbelt så lång som radien för att ta fram uttrycket för omkretsen.

Od=π\dfrac{O}{d}=\pi
O=πdO=\pi\cdot d
d=2rd={\color{#0000FF}{2r}}
O=π2rO=\pi\cdot {\color{#0000FF}{2r}}
O=2πrO=2\pi r