Omkrets, area och volym

Några av de vanligaste sätten att beskriva geometriska figurer är omkrets, area och volym.

Begrepp

Omkrets

En figurs omkrets beskriver hur lång dess yttersta kant är. Man kan tänka på det som den sträcka man skulle gå om man skulle gå ett varv längs figurens väggar. En kvadrat med sidlängden 44 m har alltså en omkrets på 1616 m: 4+4+4+4=164+ 4+ 4+ 4 = 16.

Omkrets1.svg
Begrepp

Area

Area anger hur stor yta något täcker. En DVD-skiva har t.ex. en area på ca 86 cm2^2 (kvadratcentimeter) medan jordklotets area är ungefär 510510 miljoner km2^2 (kvadratkilometer). Det finns dock många olika areaenheter man kan använda för att uttrycka dessa. Kvadraten nedan har arean 16 cm216 \text{ cm}^2. Detta innebär att den har lika stor yta som 1616 stycken små kvadrater med arean 1 cm21 \text{ cm}^2, dvs. kvadrater med sidlängden 11 cm.

Wordlist Area1.svg

Volym

Volym anger hur mycket något rymmer. Ett vanligt mjölkpaket innehåller t.ex. 11 liter, medan ett badkar kan innehålla 180180 liter. Man använder inte bara liter som volymenhet, utan även t.ex. cm3^3 (kubikcentimeter) kan förekomma. Rätblocket nedan har en volym på 1212 cm3^3, vilket innebär att den innehåller lika mycket som 1212 stycken små kuber med sidlängden 11 cm.
H6.svg

SI-enhet

Storheter som sträcka eller tid måste använda enheter för att kunna mätas. Men för att enheterna ska vara användbara måste man vara överens om vad de betyder. Där kommer SI-systemet in i bilden, som är en lista på "officiella" enheter. En SI-enhet är antingen en av sju grundenheter eller en som är härledd från dessa sju.


Längdenheter SI-enhet: m
Areaenheter SI-enhet: m2^2
Volymenheter SI-enhet: m3^3

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}