Odefinierat uttryck

Ett matematiskt uttryck sägs vara odefinierat om det inte går att representera det med den talmängd man använder. Ett vanligt exempel på odefinierade uttryck är nolldivisioner, dvs. uttryck på formen a0.\frac{a}{0}. Rationella uttryck kan också bli odefinierade för värden som orsakar en nolldivision. Exempelvis blir uttrycket 2x5x \dfrac{2x}{5-x} odefinierat när x=5x = 5 eftersom täljaren då blir noll. Ett annat vanligt exempel är kvadratroten ur ett negativt tal, vilket inte är definierat när man räknar med reella tal. Det ger att funktionen f(x)=xf(x) = \sqrt{x} har inga funktionsvärden när xx är mindre än noll.