{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
close

Obundet slumpmässigt urval

Om man väljer ett urval slumpmässigt ur en population, där varje del av populationen har lika stor sannolikhet att bli vald, gör man ett obundet slumpmässigt urval.