{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
close

Obestämd integral

En obestämd integral är ett annat namn för en primitiv funktion F(x),F(x), och betecknas som en integral utan integrationsgränser.

f(x)dx\displaystyle\int f(x)\, \text{d}x

Tecknet \int kallas för integraltecken och funktionen f(x)f(x) integrand.