Numeriskt uttryck

Numeriska uttryck saknar variabler, dvs. de innehåller endast siffror. Ett numeriskt uttryck är t.ex. 5+328. 5+3-2\cdot 8. Om uttrycket hade innehållit ett xx (eller någon annan bokstav för den delen) skulle det kallats ett algebraiskt uttryck.