{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
close

Närmevärde

Om man avrundar ett tal till ett närliggande värde, kallas det för ett närmevärde. Exempelvis är 0.080.08 ett närmevärde till 0.083330.08333 \ldots och 3.143.14 är ett närmevärde till π.\pi.