Närmevärde

Om man avrundar ett tal till ett närliggande värde, kallas det för ett närmevärde. Exempelvis är 0.080.08 ett närmevärde till 0.083330.08333 \ldots och 3.143.14 är ett närmevärde till π.\pi.