Multiplikation med negativa tal

Regeln när man multiplicerar med negativa tal är att faktorer med lika tecken ger plus och faktorer med olika tecken ger minus.

Regel

a(-b)=-aba(\text{-} b)=\text{-} ab

Regel

(-a)(-b)=ab(\text{-} a)(\text{-} b)=ab