Multiplikation av sannolikheter

När flera slumpförsök sker, eller när ett upprepas, uppstår en kombination av händelser. Sannolikheten för att två händelser i olika slumpförsök, AA och BB, båda inträffar, får man genom att multiplicera deras respektive sannolikheter.

Regel

P(A och B)=P(A)P(B)P(A \text{ och } B) = P(A) \cdot P(B)