{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
close

Multiplikation av sannolikheter

När flera slumpförsök sker, eller när ett upprepas, uppstår en kombination av händelser. Sannolikheten för att två händelser i olika slumpförsök, AA och BB, båda inträffar, får man genom att multiplicera deras respektive sannolikheter.

Regel

P(A och B)=P(A)P(B)P(A \text{ och } B) = P(A) \cdot P(B)
Visa mer