Multiplikation av skalär och vektor

När man multiplicerar en vektor med en skalär förlängs eller förkortas vektorn. Man kan säga att vektorn skalas baserat på vilket tal den multipliceras med. Exempelvis ger en multiplikation med 2 att vektorn blir dubbelt så lång. Generellt kan man skriva detta som att vektorns båda koordinater multipliceras med skalären.

a(b,c)=(ab,ac)a\cdot(b,c)=(a \cdot b,a \cdot c)

Om v=(4,2)\vec{v}=(4,2) multipliceras med talet 3 får vi den nya vektorn 3v=(34,32)=(6,4).3\vec{v}=(3\cdot 4,3\cdot 2)=(6,4). Detta kan visas grafiskt genom att se multiplikation som upprepad addition. 3v3\vec{v} är då lika med summan v+v+v\vec{v}+\vec{v}+\vec{v}.

Multiplicera med 3

Återställ

3v3\vec{v} behåller alltså sin riktning, men blir tre gånger längre. Vektorn -3v\text{-} 3\vec{v} blir lika lång som 3v,3\vec{v}, men har motsatt riktning eftersom den kan ses som 3 gånger den negativa vektorn -v\text{-} \vec{v}.