Den här sidan innehåller förändringar som inte är märkta för översättning.


Monoton funktion

En monoton funktion är en funktion som aldrig ändrar riktning när xx ökar utan antingen endast växer, en växande funktion, eller endast avtar, en avtagande funktion.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}