Monoton funktion

En monoton funktion är en funktion som aldrig ändrar riktning när xx ökar utan antingen endast växer, en växande funktion, eller endast avtar, en avtagande funktion.